Wednesday, February 17, 2016

പരസ്യമായ രഹസ്യങ്ങള്‍

  പരസ്യമായ രഹസ്യങ്ങള്‍

ഇന്നത്തേടം കഴിയുമ്പോള്‍ അറിയുന്നു
ദിനം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെയെന്നു
നിഴലായി നടപ്പുണ്ട് എപ്പോള്‍ പിടികുടുമെന്നു
അറിയാതെ നാളെയെപ്പറ്റിയെറെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഇന്നിക്കണ്ടതിനൊരു ശ്വാശ്വത മുടിവുണ്ടോ
കണ്ടവര്‍ കണ്ടവരൊക്കെ അകലുന്നു
ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ദുഷ്ടരെന്ന്‍യെണ്ണുന്നു
മണ്‍ മറയുമ്പോള്‍ അവരെ വാഴ്ത്തുന്നു

മാനത്തുനിന്നും പൊഴിയുന്ന  ഹിമകണം കണക്കെ
അലിഞ്ഞില്ലാതെ ആകുന്നു ,എങ്ങുനിന്നു വന്നു പോകുന്നു
ജന്മജന്മാങ്ങളായി ഇന്ന് നീയും നാളെഞാനും അറിയില്ല
ആരുടെ ഊഴമടുക്കുമെന്നു ദിങ്ങളോര്‍ക്കാതെ കടന്നകലുന്നു
 

No comments: