Tuesday, June 28, 2011

വ്യഗ്രത

വ്യഗ്രതവാവു കാത്തു കരഞ്ഞു തീര്‍ക്കുന്ന

വഴിയോര കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടു മടങ്ങവേ


നിന്‍ നനഞ്ഞ ചുണ്ടുകളിലോതുങ്ങുമാ


നിര്‍ലജ്ജ പൗരുഷത്തിന്റെ കുളിര്‍മയാം


മര മഴ പെയ്തു തുള്ളിയിടുന്നു


മന്ദ പവന്റെ ചാരുതയില്‍ മയങ്ങുനേരം


ഉലയൂതുമാ കൊല്ലന്റെ ഇടതു കൈയ്യുടെ


ഉഴറുന്ന ചലനങ്ങളെ നോക്കി ചുവക്കുന്ന


ഇരുമ്പിന്റെ നിറങ്ങലോടു അഭിവാഞ്ചനകള്‍


ഇരുളും വിഴുങ്ങന്ന തണുപ്പിനെ


ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്നു, അടുത്ത ചൂടു


ലഭിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതകള്‍

Saturday, June 25, 2011

നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പിറക്കവേ

നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പിറക്കവേനിണം വാര്‍‍ന്ന്‍ഒഴുകി

പൂവിന്‍ കണ്ണിലുടെ


പറന്ന്‍യടുത്ത ശലഭങ്ങള്‍


ഭീതി പൂണ്ടുകന്നു


നിലാവിന്റെ കിരണങ്ങളാലും


കരിഞ്ഞുണങ്ങിടിന മനസ്സുമായി


പുലരിയിലായ് പറക്കാനാവാതെ


ചിറകറ്റ ശലഭങ്ങള്‍ കണക്കെ


അറ്റുവിഴ്ത്തപ്പെട്ട പെണ്‍ ഭ്രൂണങ്ങളുടെ


കുമ്പാരത്തിന്‍ മുകളിലുടെ നടന്നു വഴുതിയകലുന്ന


താരാട്ടു പാടി തൊട്ടിലാട്ടി മാറിലുടെ ഒഴുകുമാ


അമൃതധാരകളെല്ലാം യന്ത്രങ്ങള്‍ കൈയ്യടക്കുന്നു


പൗരുഷ്യങ്ങള്‍ ഇണകളില്ലാതെ വാര്‍ദ്ധ്യക്കത്തെ തേടുന്നു


സ്നേഹവും പ്രേമവുമെല്ലാം അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്


കയറ്റി അയക്കപ്പെടുമ്പോഴായി എങ്ങും


ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു വിദ്വേഷങ്ങളും വേദനകളും


വിലാപങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കായി ,


കുറുമാറ്റ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാക്കി


കവികളെയെല്ലാം കല്‍തുരങ്കങ്ങളിലടക്കപ്പെടുന്നു


നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പിറക്കവേ

Tuesday, June 21, 2011

പെണ്‍ ഒരുവള്‍

പെണ്‍ ഒരുവള്‍
പുകയുന്നു മനവും


പുകയാര്‍ന്ന മാനവും


പുരക്കുള്ളിലെ മാനങ്ങളും


പുറത്തു പുഞ്ചിരി തുകി


പുടവചുറ്റി അഴകാര്‍ന്നു


പുതുമ വരുത്തി നീങ്ങുന്നു


പുലര്‍ത്തുന്നു പുലര്‍ന്നു


പുലരും വരെ ജീവിതമേ


പുകുന്നു പെണ്‍ ഒരുവള്‍

കണ്ണ്‍ കണ്ട ദൈവമേ (ഭക്തി ഗാനം)

കണ്ണ്‍ കണ്ട ദൈവമേ (ഭക്തി ഗാനം)
കനവെല്ലാം നിനവാക്കും

കണ്‍ കണ്ട ദൈവമേ

കരുണാ കടാക്ഷമെന്നില്‍ ചൊരിയേണമേ കണ്ണാ

കൃഷ്ണാ ................................................................മയില്‍ പീലി തിരുമുടിയില്‍ ചൂടി

മധുരമാം മുരളികയുതും

മോഹന രുപ മെന്നും കാട്ടിതരേണമേ കണ്ണാ

കൃഷ്ണാ ................................................................കനവെല്ലാം ...........................മഥുരതന്‍ മധുരമേ

മായാ പ്രപഞ്ചമേ മാനസചോരാ

മരുവുക എന്‍ മനമിതില്‍ നിത്യവും കണ്ണാ ....കൃഷ്ണാ ................................................................കനവെല്ലാം ...........................രാധക്കും ഭാമാക്കും

രുക്മണിക്കു അനുരാഗമായ്

രമിക്കുന്നു നീ എന്നും എന്‍ കണ്ണാകൃഷ്ണാ ................................................................കനവെല്ലാം ...........................സാരോപ ദേശമായ് സകലര്‍ക്കും

സാരാംശമാം ഗീതാമൃതം ചൊരിഞ്ഞു

സല്‍ഗതി യരുളുവോനെ കണ്ണാകൃഷ്ണാ ................................................................കനവെല്ലാം ...........................ആധിയും വ്യാധിയും

അകറ്റി തരുവോനെ

അകതാരില്‍ പ്രഭ ചൊരിയേണമേ കണ്ണാകനവെല്ലാം നിനവാക്കും

കണ്‍ കണ്ട ദൈവമേ

കരുണാ കടാക്ഷമെന്നില്‍ ചൊരിയേണമേ കണ്ണാ

കൃഷ്ണാ ................................................................

Sunday, June 19, 2011

കാത്തുകൊള്ളണമേ

 കാത്തുകൊള്ളണമേ
ഇറുകിയടച്ചു കണ്ണും മനകണ്ണാലുമെന്തേ


ഇന്നു നിന്നെ എന്തെ കണ്ടിലല്ലോ കണ്ണാ


ഇരേഴു പതിനാലു ലോകത്തെയെല്ലാം

ഇവിടുന്നു പരിപാലിച്ചു പോകുന്നുവല്ലോ
നിനവിലും കനവിലും പരുതിയെങ്ങും


നിന്നെ തിരക്കിയങ്ങു ഗോകുലത്തിലും


നിറഞ്ഞു ഒഴുകുമാ കാളിന്ദി തീരങ്ങളും


നിറപകിട്ടാര്‍ന്നോരു ചേലയും കിങ്ങിണിയും


മയില്‍ പീലി ചൂടുമാ തിരുമുടിയിലും


മനോഹരമാം മുരളി രവമതിനായ്


മഥുര തന്‍ മധുരമേ മായാ പ്രപഞ്ചമേ

മനവും തനവുമായി കാത്തു  ഞാനും


അറിവിന്‍ നിറകുടമേയല്‍പ്പം


അകതാരിലിത്തിരി തിരീ തെളിച്ചീടണമേ


അര്‍ജ്ജുനനു ഉപദേശിച്ചില്ലേ ഗീതാമൃതം


അവിടുന്നുയെനിക്കുമതിന്‍ പോരുള്‍


പകര്‍ത്തി തരണമേ നിത്യവും


പാരായണത്തിനായി നാരായണാ


പാഴാതെ നല്‍കണേ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും


പദമലര്‍ കുമ്പിടുന്നേന്‍ ഇവന്‍ എപ്പോഴുമായി

Saturday, June 18, 2011

പരിഷ്ക്കാരം

പരിഷ്ക്കാരംപണ്ട് സ്ലേറ്റു പൊട്ടിച്ചു


വീട്ടിലെത്തുകില്‍ കിട്ടിയിരുന്നു


ചുരല്‍ കഷായം


സ്കുളിലോ ചെല്ലുകില്‍


ചെവി ചെമ്പരത്തി പൂ നിറമാകും


എന്നാലിന്നോ അതൊക്കെ പോയി


ടാബ്ലറ്റാണ് മക്കളുടെ കൈയ്യില്‍


പേടിക്കേണ്ട അസുഖമോന്നുമല്ല


അവര്‍ അതില്‍ തകര്‍ക്കുമ്പോള്‍


നമ്മളിന്നും എ എസ് ഡി എഫ് അടിക്കുന്നു


പഴയ കീ ബോര്‍ഡിലും മോണിട്ടറിലും


ശിക്ഷകള്‍ അവര്‍ക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ


അഥവാ അങ്ങിനെ വല്ലതുമാകുകില്‍


പീഠനമായി കഥയായി ,


അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും മാതാ പിതാക്കള്‍ക്കും


കോടതിയായി ജയിലായി

Thursday, June 16, 2011

വന്ദനം

വന്ദനം


ഞാനെന്ന ഞാനാരുമെന്നു മറിയാതെ

വേണ്ട ഞാനാര്‍ഹനല്ലതിനോന്നിനുമേ

വൃത്തത്തിന്‍ വെളിയിലല്ലോ എഴുതുന്നു

വൃത്തിയുമില്ലലോട്ടുമേ അറിയില്ല അക്ഷരങ്ങളെ

അമ്മാന മാടുവാനും വരികളില്‍ ഒതുക്കുവാനും

എപ്പോഴും ഞാനഹോ സ്നേഹമുണ്ടെനിക്ക്

വിമശനം മര്‍ശനമാവുകില്‍ ക്ഷമിക്ക സഖേ

ഇല്ല ഞാന്‍ മുതിരുന്നില്ലേറെ പറവതിന്നു

ത്രാണിയില്ല അല്‍പ്പ പ്രാണിയാം

കുത്തി കുറിപ്പോന്‍ പ്രമാണിയല്ല

കവിയുരു കാരനാം കപിയുടെ

പിന്‍ തുടര്‍ച്ചക്കാരനായി

കവിത തന്‍ പിന്നാം പുറം തോറു-

-മലയുന്നു കവിതയവളുടെ

കണ്‍ കോണിന്‍ നോട്ടമെല്‍ക്കാന്‍

ഒറ്റയാനായി കാവ്യ ദേവതതന്‍

ഉപാസകനായിമരുവുന്നു

മനോജ്യമായിതുടരട്ടെയി ധരിത്രിയില്‍

ഒരു വേദനിപ്പിക്കും കാഴ്ച

ഒരു വേദനിപ്പിക്കും കാഴ്ചവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം നാട്ടില്‍ എത്തി


അടുത്തുള്ള കവലയിലേക്കു നടന്നു

കര കര കുശലം പറഞ്ഞു

ബേബി ചായന്റെ തൈയ്യല്‍ മിഷീന്‍

" ഠേ" മാടകടക്കാരന്‍ ദാമുവിന്റെ കടയില്‍

സോഡാപോട്ടി , അടുത്തിരുന്ന ചാരുകസേരയിലിരുന്നു

ബീഡി തെറുപ്പുകാരന്‍ പൊടിയന്‍ മൂളി പാട്ടുപാടി

പൂവാലന്മാര്‍ അത് ഏറ്റുപാടി

കണ്ണുകള്‍ തുങ്ങി കിടക്കും

പൂവന്‍ പഴകുലയിലും

വഴിയെ പോകും പൂവാലികളിലും

അങ്ങേപ്പുറത്തെ പീടികയിലിരുന്നു

പൈലി പലവെഞ്ചന കുറുപ്പടിയും

സാധനങ്ങളും ഒത്തു നോക്കിയുള്ള

കഥാ പ്രസംഗം തുടരുന്നു

തൊട്ടടുത്ത കുഞ്ഞിരാമന്‍ വൈദ്യരുടെ

മുക്കിപ്പൊടിയുടെ മണവും തുമ്മലുകളും

കവലക്ക്‌ കാലങ്ങലായിട്ടും ഒരു മാറ്റവുമില്ല

ചന്ദ്രന്റെ ബാര്‍ബര്‍ ഷാപ്പില്‍ നിന്നും

കത്രികകള്‍ വിപ്ലവ ചര്‍ച്ച കളുടെ താളത്തിനോപ്പിച്ചു

ചിലച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ,

പണ്ടത്തെ പോലെ അലങ്കരിച്ച രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെയും

സിനിമ നടി നടന്‍ മാരുടെ ഇടയിലുള്ള നിലകണ്ണാടിയില്‍

എത്തി കുത്തി നോക്കി തിരിഞ്ഞു നടക്കവേ

മാകട്ടില്‍ മാളികയുടെ മുകളിലെ പൊടി പിടിച്ച

മഹാത്മാ ബാലജന സഖത്തിന്റെ ബോര്‍ഡും

ഗ്രാമീണ വായനശാല വേദനയോടെ

കണ്ണുചിമ്മി ആരെയോ കാത്തു കിടന്നു

Tuesday, June 14, 2011

കണ്ണട മോഷണം പോയി

കണ്ണട മോഷണം പോയികണ്ണുരി വില്‍ക്കുന്ന കാലമിത്


കണ്ണടയൊന്നു പോയാല്‍


കണ്ണടക്കുക കാല യെവനികക്കുമപ്പുറം


കടന്നകന്നില്ലേ ഗന്ധവും


കഥയിതു പറവതിനുയിത്രക്കുണ്ടോയിനി

Thursday, June 9, 2011

പെയ് തോഴിയുന്നു.............


പെയ് തോഴിയുന്നു.............  

ഈ തോരാത്ത കണ്ണുനീര്‍ 
നീ മാത്രം കാണരുതേയെന്നെനിക്ക്
നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു 
ആദ്യമായ് നീയെന്റെ കുപ്പിവളയുടച്ചപ്പോഴും 
നീ നാടുവിട്ട് യാത്ര പറയുന്ന നേരവും 
മറ്റൊരുവന്റെ കൈപിടിച്ചു പോകുന്ന നേരവും 
മനസ്സിന്റെ മാനത്ത് മുടിക്കെട്ടിയ മഴക്കാറുകള്‍ 
ഇന്ന് ലോകം നിനക്കായ് കണ്ണീര്‍ പൊഴിക്കുമ്പോള്‍ 
നിന്റെ നെഞ്ചിനെ പുതപ്പിക്കും മൂവര്‍ണ്ണപ്പതാക   
നനയുമാറു പൊഴിക്കട്ടെയെന്‍ കണ്ണുനീര്‍ 

സ്നേഹ സദനം

സ്നേഹ സദനം 


അച്ഛനൊന്ന് 
അമ്മയൊന്ന് 
ദൈവം ഒന്ന് 
കണ്ണ് രണ്ട്
മൂന്ന് നേരം ഉണ്ട് 
നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ 
മക്കളഞ്ച്  , കഴഞ്ച്
സ്നേഹം മാത്രം കിട്ടുമി 
സ്നേഹ സദനത്തില്‍    

പത്രത്തിലുടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോള്‍- 7 (09 /06 /2011 )


പത്രത്തിലുടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോള്‍- 7 (09 /06 /2011 )
മൈസൂര്‍ നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച കാട്ടാന 
കാവല്‍ക്കാരനെ കുത്തിക്കൊന്നു

നാട്ടിലേ വെള്ളാനകളുടെ ശല്യം സഹിക്കുവാനാകാതെ 
ആയപ്പോള്‍ ഇനി ഇവയുടെ വകയും ആകട്ടെ  അക്രമം 

കുട്ടനാട് പാക്കേജ് :
ബജറ്റില്‍ ആയിരം കോടി വകയിരുത്തും 

ആരൊക്കെ എത്ര വകയിരുത്തും 
കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ   

ലോക്പാല്‍ ബില്‍ അംഗീകരിചില്ലെങ്കില്‍ വേണ്ടും നിരാഹാരം     

ആഗസ്ത് 15-നകം പാസ്സാക്കണം -ഹസാരെ

ലോകപലകാന്‍മാര്‍ ഇനി എത്ര പാലുകുടിക്കുമെന്നു ഓഗസ്റ്റ്‌ 15 കഴിയുവരെ നമ്മുക്ക്
കാത്തിരിക്കാം അണ്ണന്‍ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ 
ജന പിന്തുണയുണ്ടന്നല്ലേ!!!! ,

പോലീസിനെ നേരിടാന്‍ സേനയുണ്ടാക്കും-രാംദേവ്

ഈ സേനകളെ എല്ലാം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുമല്ലോ ദേവന്‍മാര്‍ ഇങ്ങിന്നെ തുടങ്ങിയാല്‍ 

ദുരഭിമാനക്കൊല: യു.പി.യില്‍ പത്തു പേര്‍ക്കു വധ ശിക്ഷ 

എന്ത് ശിക്ഷ നല്‍കിയാലും അഭിമാനം വിട്ടു ഒരു  കാര്യവുമില്ല 

ഇ-കൊളി ഭീഷണി: ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിസ്സംഗത 

അതിലും വലിയ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടും പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളന്മാര്‍ കുലുങ്ങില്ലല്ലോ 

ആറു ഐ ഏസ്സ് കാര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം
ആറല്ല നൂറു മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുതിയിലകെണ്ടേ 

കനി മൊഴിയുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷ തള്ളി 
കെണി യിലായില്ലേ ഇനി പലതും തള്ളും    


Sunday, June 5, 2011

ജൂണ്‍ 4ന്റെ ഓര്‍മ്മകളുമായി


ജൂണ്‍ 4ന്റെ   ഓര്‍മ്മകളുമായി 

കാശുമുടക്കി ആറ്റു  നോറ്റു നാട്ടിലേക്ക്    പുറപ്പെട്ടാന്‍ 
ദയാനിധിമാരന്റെ ദയയാലും 
കലാനിധിമാരന്റെ കലയാലും 
നമ്മുടെ ശനി ദശയാലും 
കയറി കുടി സ് പൈസ്സ് ജെറ്റില്‍ 
മുംബൈ റണ്‍ വയിലേക്കു കയറി തിരികെ അതാ 
തിരികെ മുഷിക സ്ത്രി മുഷിക സ്ത്രിയായ പോല്‍   
കാത്തു കിടക്കുന്നു അറ്റകുറ്റ പണിക്കായി 
നേരമേറെയായപ്പോള്‍ ആകാശ പരിചാരികമാരായ
സുന്ദരിമാര്‍ ചായ കച്ചവടത്തിനായി     ഇറങ്ങി   
നിവൃത്തിയില്ലാതെ വില അല്‍പ്പം മേറെയായാലും 
വാങ്ങി കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ 
വൈമാനികന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം  
നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ ഞാന്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല 
ഇന്ന് തന്നെ പറന്നീടാം കൊച്ചിക്ക്‌ന്നു    
ഇതിനകം നാട്ടില്‍ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ചിക്ക്‌ 
വരുവാന്‍ വൈകുമെന്നു,
സൂര്യ ദേവന്‍ മറഞ്ഞിരിരുന്നു 
ഇനി സത്യത്തില്‍ 
ആകാശത്തു വെച്ച് സംഭവിക്കാതെ എല്ലാം
സൂര്യ ന്റെ  ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ വിമാനമല്ലോ  എന്ന്
 ആശ്വാസിച്ചു ജാലകത്തിലുടെ  
പറക്കാന്‍ വിതുമ്പും ചിറകിനെ നോക്കിയിരുന്നു 
അതാ അനങ്ങുന്നു വിമാനം 
ഈശ്വരന്‍മാരെ നന്ദി ,നീ എന്റെ പ്രാത്ഥന കേട്ടുവല്ലോ 
ഇനിയും പ്രാത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നോളാമേ  ഇറങ്ങുവോളം 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
കുട്ടുകാരെ ഇന്നലെയുടെ എന്റെ അനുഭവംആണ് ഇത് 
 ആ വിമാനം ആക്ശത്ത് വച്ച് കേടായിരുന്നു എങ്കില്‍ ..................  
        

Friday, June 3, 2011

മാപ്പ്

മാപ്പ്


ഉരലു ചെന്നു മദ്ദളത്തിനോടും


ഭോഗം കുറക്കാന്‍ യോഗം പഠിപ്പിക്കും


രോഗം മാറ്റാന്‍ കര്‍മ്മം  പറയുന്നവന്‍


ധര്‍മ്മത്തിന്‍ മര്‍മ്മം മറക്കുന്നുവോ


പരാക്രമിയായാലോ


പാതിരാത്രിയിലായാലും


കുമ്പസാരകുട്ടിലെ രഹസ്യംപരസ്യമാക്കാത്ത പാതിരിയും

അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാര തഴമ്പിന്‍


പുണ്യത്താല്‍ സമുഖത്തെ നേര്‍വഴിക്കു


നടത്തെണ്ടവരും വിസ്മരിക്കുന്നു പലതും


കള്ള സാക്ഷികളെ തിരയും


കറുപ്പുകുപ്പായങ്ങളും


അഴിമതിയിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തുന്നു


അഴികള്‍ ലക്ഷ്യമായി മുന്നേറുന്നുരാത്രിയുടെ സുഖാന്വേഷിയാം


ജനാധിപത്യതിന്‍ പഥൃമറിയാതെ
ദല്ലാളന്മാരും മേയുന്ന ലോകത്തില്‍


ആശാന്‍ മാര്‍ക്കു ആശങ്ക അല്ലാതെ


എന്തു സഖേ വരികള്‍ക്കിടയിലുടെ


വായിക്കവേ അറിയാതെ എഴുതിയ


വരികള്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും വേദനിച്ചു


എങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ പൊറുക്കുമല്ലോ

Thursday, June 2, 2011

സ്വിസ്സ് ധനം കണ്ണും നട്ട്

സ്വിസ്സ് ധനം കണ്ണും നട്ട്


ഇരിക്കെണ്ടിയടെത്തു ഇരുന്നാല്‍

ചെരക്കെണ്ടിവന്‍ ചിരക്കും

ദിക്ക് വിജയം നടത്തിയെന്ന്

ചിലര്‍ ധരിക്കുകില്‍ അറിയേണ്ടപ്പോള്‍

അറിയും സ്വഭിമാന്‍കാര്‍ അടുത്ത

അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍

കോണ്‍ഗ്രാസ്സുകള്‍ പിഴുതെറിഞ്ഞു

ആയുര്‍വേദ സസ്യങ്ങള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും

അപ്പോള്‍ വ്യവസായിയാണോ സന്യാസിയെന്നോ

കാണാം അപ്പോള്‍ ദിക്കു തിരക്കിയാല്‍ മതിയാകും

ഒളിക്കാനായി ,ഈ വൃത്താന്ദങ്ങള്‍ ഒക്കെ

കാരാട്ട് കുടുംബത്തില്‍ പിറന്നവര്‍ അറിഞ്ഞു

ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു

രാജ്യത്തിന്‍ വികസനത്തിന്‍ ഉതകുന്ന പണം

മറുനാട്ടില്‍ നിന്നും കൊണ്ടു വരട്ടെ അപ്പോള്‍

ആരൊക്കെ അഴിണ്ണുമെന്നു കാണാം

=====================================================ബാബാ രാംദേവ് ഒരു വ്യവസായി: ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്‌ഇന്നലെ നീ വിളിച്ചപ്പോള്‍

ഇന്നലെ നീ വിളിച്ചപ്പോള്‍
ഞാന്‍ എന്റെ പിന്നിട്ട കഥകളോര്‍മ്മിപ്പിച്ചപ്പോള്‍


നീയറിയാതെ നിന്‍ ദീര്‍ഘ നിശ്വാസത്തിലലിഞ്ഞു


അന്നു നിന്‍ കേശാദി പാദങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു


നീ ചുടിയ മുല്ല മലര്‍മാലയാകാന്‍ കൊതിച്ചു


നിര്‍ന്നിമേഷനായ് വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിന്നു


മനസ്സില്‍ പാടി ഞാനാ ഗാനമറിയാതെ ചിലപ്പോള്‍


ഉറക്കെ പാടിയത് ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നു


"ഒരു നുള്ളു കാക്ക പൂ കടംതരുമോ...... "എന്നു


ഗാന ഗന്ധര്‍വന്റെ ശബ്ദ സൗഭഗത്തിനൊപ്പം


മിന്നി മറയുമാ ഓര്‍മ്മകളിന്നും


മനസ്സില്‍ വാടാതെ സൂക്ഷിച്ചത്


ഇന്നലെ നിന്നോടു അകലത്തു നിന്നും


കാതില്‍ മോഴിയവേ അറിയാതെ


നീ നിന്‍ അരികത്തുയുള്ള

കാണ്ണാടിയില്‍ വെള്ളി നൂല് വീണ


ചികുര ഭാരങ്ങളെ മാടിയോതുക്കിയില്ലേ


കറുപ്പാര്‍ന്നവകൊണ്ട് മറച്ചില്ലേ


എത്ര പെട്ടെന്ന് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിനപ്പുറം


പോയി വന്നില്ലേ അങ്ങേ തലക്കലെ നിശബ്ദതയില്‍


ഞാനറിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഓര്‍മ്മകളായി ഇരിക്കട്ടെ


വിളിച്ചു വിവരങ്ങള്‍ തിരക്കാമിനിയും


നമ്മള്‍ തന്‍ കിനാക്കലോക്കെ മണ്ണോടു ചേരട്ടെ ഇനിയും

കമ്മലിട്ടുവല്ലോ

കമ്മലിട്ടുവല്ലോകരുണയില്ലാത്തവന്റെ

കന്നി കനി മോഴിഞ്ഞിട്ടു

ദയില്ലാതെ ആകുമോ

ദയനീയമായി ദയാനിധിയും


നിധി കുംഭത്തില്‍ കൈയ്യിട്ട കാര്യം


കൈയ്യില്‍ വിലങ്ങു വിഴുമ്പോള്‍


കേട്ടറിവുണ്ടേ പണ്ടേ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടു എന്നു


എന്നാല്‍ ഇത് കമ്മലിട്ടു എന്നുപറഞ്ഞാല്‍


ജയിച്ചുയെന്നാകുമോ


ആവോ ആയിരിക്കാം ???!!!!!!!

നിന്നിലേഴും

നിന്നിലേഴും
ഒരു ദീഘാ നിശ്വാസ ധാരയിലലിയുമാ


ഹൃദയ നോമ്പരത്തിന്റെ നീറുന്ന


ചാലുകള്‍ കീറി ഉഴുതു


നയന ലേപനങ്ങള്‍ നിറച്ചു


നീര്‍കണങ്ങളൊക്കെ ഒഴുക്കുമാ


ഇന്നിന്റെ കപടത നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുമി


നാടകത്തിന്റെ തിരിശീലക്കുപ്പിന്നിലായ്


കൈ കരുത്തുകള്‍ ആര്‍ദ്ദതയില്ലാതെ


വീശിയെറിയുന്ന അര്‍ത്ഥകാമനകളുടെ


വശ്യതകളിലായി ജന്മങ്ങളോടുക്കുന്നു


സമാന്തരങ്ങളില്‍ ലംബമായി


ഏതു വഴിക്കാണി യാത്ര എലുകയും


ചക്രറവാളത്തിന്റെ മതിലുകള്‍ കടന്നങ്ങു


ദൂരെ അന്തതയിലോ അപാരതയിലോ


എകുമി പതനങ്ങള്‍ കദനങ്ങള്‍


നീക്കുവാനായിയറിയാതെ ഊളിയിടുന്നു


അരുതായ്ക വരുതായിക എശാതിരിക്കുവാന്‍


ഒരു മന്ത്ര ധാരയിലലിയട്ടെ രാവും പകലിനു


ഒപ്പത്തിനോപ്പമായി അറിയുക നിന്നിലേഴുമാ


വിഷാദമയമാം അന്തര്‍ ശിഥിലമാം


ചിന്തകളൊക്കെയിനിയറിയുക


നിന്‍ ശക്തിയെ അതേ നിന്നിലെ ശക്തിയെ

Wednesday, June 1, 2011

തകഴിയുടെ കാത്ത വിട്ടു പിരിഞ്ഞു

തകഴിയുടെ കാത്ത വിട്ടു പിരിഞ്ഞു   

തഴയാനകുകില്ല ആത്മസഖിയാം


തകഴിയെ കാത്തു പുലര്‍ത്തിയ

കാത്തയുടെ വേര്‍പാട് നാം

കരുതുക ആത്മാവ് ചേര്‍ന്നിരിക്കുമല്ലോ

മലയാളത്തിന്‍ മനസ്സ് വായിച്ചറിഞ്ഞ വനോടോപ്പം

മറക്കാതെ നിത്യ ശാന്തി നേരാം ആ പരേതാത്മാവിനു നാം