Tuesday, April 4, 2017

നിനക്കറിയാമോ
നിനക്കറിയാമോ നേരറിയാമോ
ഇക്കാണുന്നതൊക്കയും നമുക്കായി
തീർത്തൊരു സുഖദുഖങ്ങളും
ചൂടും തണുപ്പും നിറമുള്ള കാഴ്‍ചകളും  
നീലിമയാമാകാശവും കടലും
നുരപതയാലേ തൊട്ടകലും തിരയും
എല്ലാമറിഞ്ഞു കഴിയും കരയും
ഞണ്ടും ചിപ്പിയും നിറയുന്നതും
ഒക്കെ ആ സർവതുമറിയുന്നൊരു
ശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹമല്ലോ .....!! 

No comments: