Thursday, March 23, 2017

കണ്ടു പഠിക്കു

Image may contain: bird


കൊക്കൊരുമ്മി കൂടൊരുങ്ങി
കണ്ടുനിൽക്കേ വിരിഞ്ഞു പറന്നു
കാണാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത പ്രണയമേ
കൊത്തിയകന്നു കോടതി കേറാ
കിളികുലങ്ങളെ കണ്ട് പഠിപ്പിക്ക
ഇരുകാലി വഴക്കാളി നീ ..........    

No comments: