Monday, March 20, 2017

കണ്ടുതീരാ കാഴ്ചകള്‍

Image may contain: plant, tree, outdoor and nature

പാലങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുന്നു കോലങ്ങള്‍ മാറുന്നു
കാലങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്കായ് ജീവിത
വഴിപ്പാതകള്‍ താണ്ടി അന്നവും മുന്നവുമായ്
കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക പ്രകൃതിയുടെ
കണ്ടുതീരാ കാഴ്ച പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ...!!

No comments: