Sunday, May 28, 2017

കൊതിയുറുന്നു

Image may contain: food

കൊതിയുറുന്നു എന്നില്‍
നിന്നെ കാണുമ്പോള്‍
ഏഴ്ഴകുള്ള നിന്‍ നിറമെന്നില്‍
മധുരനോവുണര്‍ത്തുന്നു
കണ്ടു കഴിയാനേ അകുകയുള്ളല്ലോ
എന്നും സ്വപനത്തില്‍ വന്നു നിറയും
നിന്‍ പുഞ്ചിരി കണ്ടു ഉണരുന്നതിന്‍
സുഖമാരോടു പറയാന്‍ ........
ജീവിതാശകള്‍ കൊണ്ട്
കണ്ടു കണ്ടിരിക്കുന്നു
കൊതിയുറുന്നു എന്നില്‍
നിന്നെ കാണുമ്പോള്‍

No comments: