Thursday, April 3, 2014

ആശ്വസിക്കാം ...

ആശ്വസിക്കാം ...

ഉള്ളുരും   ആറ്റുരും
വള്ളത്തോളും പന്തളവും
പള്ളത്തും കാരുരും
ഇടശേരിയും ഇടപ്പള്ളിയും
ചങ്ങമ്പുഴയും  വെട്ടവും
തോട്ടക്കാടും മാലൂരും
ഏറ്റുമാനൂരും പാലൂരും
കൊടുങ്ങല്ലൂരും   കട്ടക്കയവും
കുറ്റിപ്പുറവും കോട്ടപ്പുറവും
ശൂരനാടും വൈലോപ്പിള്ളിയും
പൊൻകുന്നവും   തകഴിയും  
മുട്ടത്തും നെട്ടുരും
വൈക്കവും പാലായും
തിരുനെല്ലുരും തോപ്പിലും
മലയാറ്റൂരും പുത്തുരും
പുനലൂരും വയലാറും
ആറ്റുരും പുതൂരും
വെളൂരും കടമ്മനിട്ടയും        
ഏറെ തിരഞ്ഞിന്നു ഭാഗ്യം ഇവരാരുടെയും
പേരുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടില്ല
വിലക്കുറവിന്റെ ഡി സിയുടെ തിരുവല്ല പുസ്തക ചന്തയിൽ
മലയാളം മരിക്കില്ലൊരിക്കലുമെന്നു ആശ്വസിക്കാം

No comments: