Sunday, May 5, 2013

പ്രണയ വഴികളിലുടെ


പ്രണയ വഴികളിലുടെ

മിഴിയുടക്കി
മനമകന്നു
എന്തേ പറ്റിയത്
കവിതയവള്‍
എങ്ങോ പോയി മറഞ്ഞു

വഴിമാറിപോകും
വാക്കുകളുടെ
വീര്യം തെടുമി
വകതിരുവുകളോ
വകഞ്ഞു ചുറ്റും പ്രണയം

ഓര്‍മ്മ താളുകളില്‍
മറക്കാതെ കിടക്കുമൊരു
അദ്ധ്യാമോയി
മധുരനോവ്
പതിരെറെയില്ല എതിരാണ്
ഇതിന്‍ ശത്രു

ജീവിതം എന്ന മൂന്ന്‍ അക്ഷരങ്ങളെ
ചേര്‍ത്തു കൊണ്ട് പോകും
ഒരു കണ്ണിയാണ് പ്രണമെങ്കിലും
അത് നേടിയെടുക്കുക കഷ്ടം തന്നെ


നൊവേറ്റ മനസ്സിന്റെ
കണ്ണിലുടെ ഒഴുകും ഉപ്പുമഴ
അതോ പൊഴിഞ്ഞു വീഴും
മാമ്പഴ മധുരമോ എല്ലാവരും
തേടുമി വിചിത്ര അനുഭവമോ
പ്രണയമെന്നത് ?!!!

No comments: