Tuesday, December 11, 2012

ഉറവ വറ്റി

ഉറവ വറ്റി
കലങ്ങി വറ്റി കണ്ണുകളും താണ്
എല്ലുന്തി പളന്തിയുള്ള നടപ്പും നിപ്പും
വീണ്ടരക്കാനുള്ള കെല്‍പ്പുമില്ലാതെ
പുരയും തൊഴുത്തിലും  ഇടമില്ലാതെ
അറവുകാരന്‍   അദ്രമാനും  വേണ്ടാതെ 
തെരുവിലെ   ചാവാലികള്‍
കണ്ടു കുരച്ചടുക്കാതെയായി   
എന്നിട്ടും  ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്  അല്‍പ്പവും 
കുറവില്ലാതെ   പച്ചപ്പുല്ലുകള്‍   സ്വപ്നം   കണ്ടു
ശൗര്യം കാണിക്കും പല്ലു  കൊഴിഞ്ഞ 
ചിരികളുടെ   കാര്യമിനിയെന്തു പറയാന്‍
ഉറവ വറ്റിയ നദി പോല്‍

No comments: