Friday, November 19, 2010

കടവുളേ കാപ്പാത്തുങ്കോ

കരുണയുള്ളൊരു നിധിയിതു


കണ്ടു നിന്നിതു കടം കൊള്ളും

കരുത്തില്ലതൊരു ജനതയുടെ

കണ്ണുനീരിന്‍ വിലയറിയാതെ

കറുപ്പോക്കെ വെളുപ്പാക്കംയിരുന്നു

കോടികള്‍ മുപ്പത്തിയഞ്ചിനു മേല്‍ മുടക്കി

കണ്ണിലുണ്ണിയാം അളഗിരിയുടെ

കരുത്തേറിയ മകനാം ദുരയുടെ

കല്യാണ മാമാങ്കം നടത്തിയങ്ങു

കേമാമാക്കി മീനാക്ഷിക്കുമുന്നിലായി

കണ്ടു ദുരിത മേറിയ തമിഴ് മക്കള്‍

കരള്‍ നൊന്തു മനസ്സിലേറ്റിയ ഗിരിയുമായി

കരഞ്ഞു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു

കടവുളേ കാപ്പാത്തുങ്കോയെന്നു

No comments: