Tuesday, June 1, 2010

നിത്യത തേടി

സീതയെ തേടും ശ്രീരാമനല്ല


സൗഗന്ധികം തേടും ഭീമനല്ല

മേനക തേടും ദുര്‍വാസാവുമല്ല

ശകുന്തള തേടും ദുഷന്തനല്ല

ലൈലയെ തേടും മജുനുവല്ല

ഹീരയെ തേടും റാഞ്ചയല്ല

ജൂലിയെ തേടും സീസറല്ല

വാസവദത്ത തേടും ഉപഗുപ്തനല്ല

കടാപുറം തോറും പാടിയലയും പരീകുട്ടിയല്ല

പ്രണയങ്ങളൊക്കെ തേടിയെത്തുന്നവര്‍

പരിണയിക്കും മരണമെന്ന നിത്യ ശന്തിയല്ലോ ?.!

No comments: